ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2564 (อำเภอผาขาว อำเภอภูหลวงและอำเภอหนองหิน)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนเกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบในประเด็นต่างๆ ตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สทศ. ให้คณะกรรมการฯ ทุกฝ่ายทราบ เพื่อให้การดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รอบ เพื่อจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม ให้สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 ดังนี้ ภาคเช้าประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการสนามสอบ อำเภอผาขาว และภาคบ่ายประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการสนามสอบ อำเภอภูหลวงและอำเภอหนองหิน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 อาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรมภาคเช้าอำเภอผาขาว https://photos.app.goo.gl/zxD93vo6heDVuCYk9

ภาพกิจกรรมภาคบ่ายอำเภอภูหลวงและอำเภอหนองหิน https://photos.app.goo.gl/abTHLFTwDSkbzNof7

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *