กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฝึกสติ เจริญจิตภาวนา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.20 น. นางสรัญญา บุดดา, นายวัลลภ วิบูลย์กูล และนางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ,ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อปฏิบัติสืบทอดพระพุทธศาสนา และเป็นการฝึกสติ สมาธิ ปัญญา และจิตใจ ให้พร้อมสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตที่มีความสุขจากภายใน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น