การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1 (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการพัฒนาเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีความตระหนัก เข้าใจ และมีเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษ  ครบทั้ง 4  ทักษะ ที่จะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach  เพิ่มขึ้น โดยแบ่งการอบรมฯ ออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 75 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 74 คน

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/X6KzzhzEMkU4yfGv8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น