การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ,นางสุภิญญา วงษ์นาม และนายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยนางสรัญญา ปานะสุทธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางกุสุมา แก้วไชยะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ประเภทสถานศึกษาก่อนประถมศึกษา-ขนาดเล็ก โดยมี นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นประธาน นายวีระศักดิ์ บุญญะรัง, นายชวลิต นามโยธา ศึกษานิเทศก์, นางพิศมัย แก้วแสงไส, นางนิภา สุขวงศ์, นางสาววรรษพร แสงโยจารย์ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการ และนางชรินทร์ทิพย์ สิงห์ฺบุญมี นักวิชาการศึกษา เป็นเลขานุการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/wnrGtpgMCjpYGtz89

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *