การอบรมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และบรรยายพิเศษ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุมเนื้อหา ประกอบด้วย หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning, การพัฒนาความเข้าใจพื้นฐานด้านจำนวนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่, สะท้อนผลการศึกษาจากคลิปการสอนคณิตศาสตร์แบบ Pro Active, ฝึกปฏิบัติออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ Pro Active, ร่วมประชุมสะท้อนผลการอบรม, ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม, ร่วมสะท้อนผลจากการศึกษาคลิปการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรร, ฝึกปฏิบัติและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน, ร่วมสรุปผลการอบรม และนัดหมายการนิเทศ ติดตาม

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/t2hSeYvAKeskhqqU7

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น