การอบรมออนไลน์หลักสูตร “การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ ว.PA(Performance Agreement)”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ ว.PA (Performance Agreement)” โดยเนินการจัดอบรมออนไลน์จากห้องประชุมฉัตรแก้ว ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณ จากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ให้ความรู้เรื่องการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินมาตรฐานตำแหน่งและวิทยะฐานะ ว.PA โดยอาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล และความรู้เรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์ม AOL เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน โดย ดร.กชภัทร์ สงวนเครือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น