ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 และเป็นวิยากรบรรยายพิเศษ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย จุดเน้น คุณภาพการศึกษา ปี 2565 โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีผู้เข้ารับการประชุมเป็นครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 154 คน

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/RvBDXUyn1ZMRGmxJ8

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *