การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่  5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสรัญญา  บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการวางแผนยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และร่วมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/u77Zhaf1Xbiuq2jE7

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น