พิธีมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ- พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรหนังสือ จำนวน ๗ โรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตาม รอยพระจริยวัตรฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการขึ้นและได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขตละ ๔๐,๐๐๐.-บาท ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับโรงเรียนในสังกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี เผยแพร่พระเกียรติคุณ ของพระองค์ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น