การประชุมคณะทำงานเตรียมรับการติดตามประเมินผลการชับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และนโยบายเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมรับการติดตามประเมินผลการชับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และนโยบายเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY 2565 เพื่อร่วมพิจารณาจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/HFpheonMyhKrgbR36

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น