ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าและตรวจสอบค่าเช่าบ้าน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสุภิญญา  วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าและตรวจสอบค่าเช่าบ้าน ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่ 533/2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าและตรวจสอบค่าเช่าบ้าน ของนายภาณุพงศ์ สาวิยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน เพื่อตรวจสอบสภาพบ้านเช่าและตรวจสอบค่าเช่าบ้านให้การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการถูกต้องและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านของทางราชการ พ.ศ.2547 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2559 เพื่อตรวจสอบว่าข้าราชการผู้มีสิทธิ์ได้พักอาศัยอยู่จริงหรือไม่ สภาพบ้าน จำนวนผู้อาศัยและค่าเช่าบ้านเหมาะสมกับสภาพบ้านหรือไม่ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพแห่งความเป็นจริง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/AiYmZerKzvMbFxuS7

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น