การประชุมชี้แจงการประเมินITA Online และวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) และวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาฯ จะรับการประเมินระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำความเข้าใจให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อยกระดับคุณภาพของการประเมินความโปร่งใสอย่างมีคุณภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น