กิจกรรมปลูกป่า หน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นางสุภิญญา  วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยนายประยงยุทธ  ธีระนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางนันทนา สาระกิจจานนท์ ศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอเอราวัณ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้การบูรณาการสิ่งแวดล้อมเข้ากับหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนบ้านโคกสง่า ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงาม ณ โรงเรียนโคกสง่า อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/7WS3hRRqYdR4X8s36

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น