การประชุมคณะกรรมการสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมรับการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และนโยบายเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Quick Policy 2565 เพื่อดำเนินการจัดทำรูปเล่มสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สำหรับเตรียมรับการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และนโยบายเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Quick Policy 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/CMAQtdQsDEYKrzDS7

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น