ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นางสรัญญา บุดดา นายวัลลภ วิบูลย์กูล และ นางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาฯ ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน คำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม นำสู่เขตสุจริต เพื่อปลูกฝังความเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พบปะบุคลากร กล่าวถึงการเป็นองค์กร คุณธรรมต้นแบบ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่ เขตสุจริต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *