การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) บุคลากรในสำนักงาน การคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นางสรัญญา  บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) บุคลากรในสำนักงาน และให้เกียรติเป็นวิทยากรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และร่วมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ โดยมี นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และพบปะให้กำลังใจบุคลากรผู้เข้าร่วมการประชุม

หลังจากนั้นบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวในขวดพลาสติกใช้แล้ว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ณ อาคารเรือนไม้ผาซำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/uLSp72TUSbNQGLwK6

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น