กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์สร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.40 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วย , รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ กล่าว สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณ ตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อสร้างความตระหนัก การเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรม จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้แจ้งภารกิจงานประจำสัปดาห์และฝากบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องตามระเบียบ

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/qUBzjRmfEiQCMRUJ8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น