ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสรัญญา  บุดดา และนายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยคณะ ก.ต.ป.น., ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และยกระดับคุณภาพงานวิชาการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และในเวลา 13.30 น. ร่วมกันทำกิจกรรมโรงเรียนสุจริต โดยมีการสรุปผลกิจกรรมโรงเรียนสุจริต/เขตสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์และสะท้อนผล การดำเนินงานกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการเขตสุจริต) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมสิรยา รีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/nqWR92Uttvsgq8iu5

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และยกระดับคุณภาพงานวิชาการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *