ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๒ นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.เลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายวัลลภ วิบูลย์กูล นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต จากนั้น ผอ.สพป.เลย เขต ๒ พบปะและแจ้ง ข้อราชการ การปฏิบัติตนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) การยึดมั่นในจรรยาบรรณ ของการเป็นข้าราชการ หัวใจสำคัญคือ วินัย การตรงต่อเวลา โดยเฉพาะกิจกรรมหน้าเสาธงวันจันทร์ รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ขอความร่วมมือได้เข้าร่วมประชุม ช่วงสัปดาห์นี้จะมีการประชุมจัดทำแผนเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และการออกประชุมสัญจรในระดับอำเภอ แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษา

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เลย เขต ๒ เข้าแถวเคารพธงชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *