การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรข่าวกิจกรรมข่าวผู้บริหาร

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายวัลลภ วิบูลย์กูล นายอุทัย ปลีกล่ำ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์๋ นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่ การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อปลูกฝังความเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ พบปะบุคลากร โดยมอบ นโยบายการขับเคลื่อนงานตามจุดเน้นและเป้าหมาย สพป.เลย เขต ๒ เป็นองค์ฺกรชั้นนำต้นแบบ พร้อมให้บริการ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานความเป็นไทย “เด็กเลย ๒ ต้องเป็นคนชาญฉลาด” จากนั้นให้บุคลากรที่โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่แนะนำตนเอง กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างวัฒนธรรมองค์กรเลย เขต ๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *