ข่าวประชาสัมพันธ์

ตาม พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 10
ให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ

สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย ได้ส่งคำสั่งและประกาศ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1VxCa_tfiq2_dcXNELG-SfB84XswRUAo0

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัดเลย ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *