ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้มอบหมายให้ นายอุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ด้วยกระบวนการคิดออกแบบ รุ่นที่ ๔ เพื่อสร้างความเข้าใจ พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) โดยใช้กระบวนการคิดออกแบบ ส่งเสริมให้สำนักงานเขตฯโดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศ ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถชี้แนะและสนับสนุนครูให้มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) วิจัย และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ในการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก ระดับสถานศึกษาและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผานกเค้า ศรีฐาน ภูกระดึง เอราวัณ-ผาอินทร์แปลง ผาสามยอด-ทรัพย์ไพรวัลย  รวม ๑๐๐ คน วิทยากร จาก ทีมนักวิจัย LOEI 2 Research และศึกษานิเทศก์

การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ด้วยกระบวนการคิดออกแบบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *