ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มเป้าหมายคือ ลูกเสือโรงเรียนระดับขยายโอกาส ๖ อำเภอ จำนวน ๑๐๐ คน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบ และเป็นภัยต่อความมั่นคง ของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด และได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ห่างไกลยาเสพติด คือ รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ภายใต้ ๕ รั้วป้องกัน คือ รั้วครอบครัว รั้วโรงเรียน รั้วชุมชน รั้วสังคม และ รั้วชายแดนมี นายอุทัย ปลีกล่ำ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ กล่าวรายงาน

         

อบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *