ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2
เรื่อง รับสมัคคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศตน.ว่างครู1_merged (1)

 

Download