ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

Scan1(15-11-66)

 

ดาวน์โหลด