ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  มอบหมายให้ นายอุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ ปฐมนิเทศรับรายงานตัวบุคคลในการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาและ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ (แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๑๓๗/ว๘๔๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) มี นางสาวปัณณ์รียา เกศวัฒนไพศาล นางสาวอรวรรณ แสนเยีย นางสาวนิภา พุทธรา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม และ นางสาวจีรวรรณ บุญหลาย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย โดยมี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการปฐมนิเทศรับรายงานตัว

https://photos.app.goo.gl/cbxRrxEcLaMEZ1yZ6

ปฐมนิเทศรับรายงานตัวผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *