ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ ๓  เมษายน   ๒๕๖๗   ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด (ในปีนี้สำนักงานเขตฯ และสถานศึกษาในอำเภอวังสะพุง ๒เป็นเจ้าภาพ) ได้จัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๖ “เลย ๒ สัมพันธ์เกมส์”  โดย นายเจนภพ  ชัยวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ นางบูลยาวี  ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวรายงาน   ในการจัดการแข่งขันกีฬามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา  พัฒนาศักยภาพด้านการเล่นกีฬาของครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายหลังการปิดภาคเรียน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน  ๒๕๖๗  แข่งขัน  ๑๑ ชนิดกีฬา  มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า ๑,๘๐๐ คน  ได้รับการสนับสนุนจากบุคคล องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน (นายวิรัตน์ พุทธทองศรี  นายณสรวง  ก้อนวิมล  นายสราวุธ  ยอดพุทธ  นางนันทนา  สาระกิจจานนท์  นายพิพัฒน์  งามชัยภูมิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด  หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน ทองดีเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก   ร้านถ่ายเอกสารโปเต้  ร้านนิรันดร์ดอทคอม  วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเลยเอเชีย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ด้วย

     

https://photos.app.goo.gl/bHfzQ9uB6cpGPAhK6

 

 

 

สพป.เลย เขต ๒ จัดแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา”เลย ๒ สัมพันธ์เกมส์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *