ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านขอนยาง  อำเภอวังสะพุง
>> นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านขอนยาง ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ มีนางสาวจิราภรณ์ เหลาเจริญ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ติดตามด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ เยี่ยมห้องเรียน ติดตามการจัดการเรียนการสอน ทดสอบความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน พบปะครูบุคลากรทางการศึกษาโครงการสุขาดี มีความสุข เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในการลงพื้นที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทำให้ได้ทราบถึงสภาพจริงของแต่ละโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษา โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี สนองนโยบายและจุดเน้น สพฐ. เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา ข้อ ๘.๑ ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอบอุ่น มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้

ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *