ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการจัดนิทรรศการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.เลย เขต ๒ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ มีโรงเรียนในสังกัดได้จัดแสดงผลงาน ได้แก่โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง โรงเรียนบ้านเอราวัณ และโรงเรียนชุมขนวังสะพุง โดยมีผู้เข้าร่วม นายสมพงษ์ พรมใจ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายสุเทพ บุญเติม ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป. หนองบัวลำภู เขต ๑ นายกฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ข้าราชการบำนาญ(อดีตศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู) นายอุทัย ปลีกล่ำ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผอ.สพป.เลย เขต ๒ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒(ก.ต.ป.น. สพป.เลย เขต ๒) ประธานอำเภอ ๖ อำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ ๓ โรงเรียน ในสังกัด สพป.เลย เขต ๒ เพื่อสนองนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *