ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
>> เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด
สพป.เลย เขต ๒ ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้จัดอบรมระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำหรับวันที่ ๖ มิถุนายน เป็นการอบรมด้านการเงินการบัญชี มีครูลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๖๘ คน วิทยากร มีนายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การใช้จ่ายเงินอุดหนุน โดย นางฐิติมา วันทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ การใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน โดยนางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ เพื่อให้ครูที่ได้รับหน้าที่ใหม่ทราบระเบียบ กฎหมายและวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี และเป็นการทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตอบข้อซักถามแก่ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ทั้งนี้สนองนโยบายและจุดเน้นสพฐ. ข้อ ๑๐ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ นำนโยบายสู่การปฏิบัติและมีทักษะในการบริหารสถานการณ์ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ  สพป.เลย เขต ๒

 

 

พัฒนาครูด้านการเงิน บัญชี โรงเรียนมั่นใจปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *