Author: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์

​เครื่อง​ราชอิสริยาภรณ์​ ประจำปี​ 2565-2566​

ราชกิจจา​นุเบกษา​ ประกาศ​รายชื่อ​ผู้ได้รับพระราชทาน​เครื่อง​ราชอิสริยาภรณ์​ ประจำปี​ 2565-2566​

สังกัด​สำนักงานคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​

ดาวน์โหลด

ประกาศ สพป.2

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

Scan1(15-11-66)

 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ สพป.2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. ๒๕๖6 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ

ดาวน์โหลด

ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2 เรื่อง รับสมัคคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2
เรื่อง รับสมัคคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศตน.ว่างครู1_merged (1)

 

Download

ประกาศ สพป.2

เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566Scan

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาเลยเขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

download https://drive.google.com/file/d/1AR60ek9rrW6ZdEiNU9EbOaSqvMtqXaTV/view?usp=sharing

ประกาศ สพป.2

ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

download https://drive.google.com/file/d/1Kr6MNUim89VC9EzvwbQ-2-xzSCW8MOFu/view?usp=sharing

การขับเคลื่อนจริยธรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม