ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มที่ 9)

วันที่ 7 มกราคม 2565

Read more

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (เดือนธันวาคม 2564)

วันที่ 4 มกราคม 2564

Read more

การประชุมคณะกรรมการ พิจารณา ยกร่างแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจจราชการที่ 10 (อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู เลย) ในสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 28 ธันวาคม 25

Read more