การประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 ผ่าน zoom cloud meeting

วันที่ 3 มีนาคม 2565

Read more

การประชุมราชการผ่านระบบทางไกล เพื่อรายงานผลการติดตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตตรวจราชการที่ 10)

วันที่ 3 มีนาคม 2565

Read more

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 “ติดตามงาน สื่อสารเชิงนโยบายและติดตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน “

วันที่ 2 มีนาคม 2565

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online)

วันที่ 1 มีนาคม 2565

Read more

การประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Read more

การประชุมโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว.PA ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Read more

รับรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Read more

การประชุม “รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Read more

การประชุม “รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.” และการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19 มกราคม 256

Read more