สพป.เลย เขต ๒ ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more