ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านเอราวัณและโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย เปิดเรียนภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๕

ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ลงพ

Read more