รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ

แสดงความยินดีกับ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี

แสดงความยินดีกับ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรีhttps://photos.app.goo.gl/2WvqLyMMzGKMnYK98

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรม“No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรม“No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”https://photos.app.goo.gl/GUxPyWmJu94ECK9v9

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ

ภาพประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ภาพประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖https://photos.app.goo.gl/MzXHsouZGDyfHcUK