ผู้บริหารองค์กร

นายประสิทธิ์ คํากิ่ง
ผู้อำนวยการ สพป.เลย 2
นายวัลลภ วิบูลย์กูล
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2
นางสรัญญา บุดดา
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2
นางสุภิญญา วงษ์นาม
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2