การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
งานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
งานลาออกจากราชการของข้าราชการครู ฯ แผนอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562
งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ฯ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2562