ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
  • เว็บไซต์ สทศ++
  • © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
    ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ 042810905 - 6
    free website counter
    admin@loei2.go.th