Author: Thitiphorn Charoenpoonphol

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจ้าง

ประกาศ สพป.เลย 2 ที่ 4-2566 – ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติพร้อมโปรแกรมสำนักงานฯ พ.ศ.2566Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ สพป.2ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจ้าง

ประกาศ สพป.เลย 2 – ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 2

ประกาศผู้ชนะการประมู

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจ้าง

รูปถ่ายอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 2 ประกอบการขายทอดตลาด

รูปถ่ายอาคารเรียนอาค

Read More
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจ้าง

ประกาศ สพป. เลย เขต 2 – ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ) ด้วยวิธี e-bidding

Read More
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจ้าง

ประกาศ สพป.เลย 2 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC3,IC4 พร้อมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธี e-bidding

Read More