ประกาศ สพป.2

ประกาศ สพป.2

รายชื่อผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ สพป.2

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

https://drive.google.com/drive/folders/1lP9AASx_KlV1MlHo8Qg55h7xr7sEYsg3?usp=sharing

ประกาศ สพป.2

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหนjงครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

1.ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ 2567

2.มาตรการ COVID 2567

3.แผนผังห้องสอบ และสถานที่สอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567

4.ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ-พ.ศ.-2548-และ-พ.ศ.2555

ประกาศ สพป.2

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ สพป.2

ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2567

ประกาศ สพป.2

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ประกาศ สพป.2

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ประกาศ สพป.2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

https://drive.google.com/file/d/1h0169DSG71wUt2SKi6ZKsv35F2hStIFd/view?usp=drivesdk

ประากาศรายชื่อ