ประกาศ สพป.2

ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read More
ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read More
ประกาศ สพป.2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read More
ประกาศ สพป.2

ประกาศ สพป.เลย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีส

Read More
ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read More