ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรมภาพยนตร์สั้น หัวข้อแนวคิดโรงเรียนสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ประกาศสำนักงานเขตพื

Read more

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more