สพป.เลย เขต ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรานาถบพิตร

สพป.เลย เขต ๒ ร่วมพิ

Read more

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔

พิธีรับพระราชทานเครื

Read more