พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมฉบับเยาวชน วันที่26 พ.ย.64 ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย

พิธีมอบหนังสือพระราช

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประเมินสัมฤทธิผลการป

Read more