ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๗

ด้วย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๗
เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาสู่ชุมชน” ในวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย
นำเสนอผลงานการวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ทั้งระดับชาติและนานาชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://neunic2020.neu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

การประชุมวิชาการ นานาชาติ 7

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *