การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ารย้ายและแต่งตั้งข้า

Read more

การประชุมสรุปผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM

วันที่ 26 สิงหาคม 25

Read more

สพป.เลย เขต ๒ ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more