การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM

วันที่ 26 สิงหาคม 25

Read more

สพป.เลย เขต ๒ ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more