รูปถ่ายอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 2 ประกอบการขายทอดตลาด

รูปถ่ายอาคารเรียนอาค

Read more

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

ด้วย คณะกรรมาธิการสา

Read more

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ารย้ายและแต่งตั้งข้า

Read more