การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ด้วยกระบวนการคิดออกแบบ

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกบูรณาการแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ด้วยกระบวนการคิดออกแบบ

วันศุกร์ที่ ๑๒  พฤษภ

Read more