ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มที่ 9)

วันที่ 7 มกราคม 2565

Read more