Author: prawit

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานวิ่งท่าลี่มินิมาราธอน แอนด์ ครอสคันทรี ๒๐๒๔

ประชาสัมพันธ์งานวิ่งท่าลี่มินิมาราธอน แอนด์ ครอสคันทรี ๒๐๒๔  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้กิจกรรม มหกรรมเดิน – วิ่ง สองฝั่งลำน้ำเหือง อำเภอท่าลี่ เมืองแก่นท้าว ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗  ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ประกาศ สพป.2

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2https://drive.google.com/drive/folders/1nlf_pCWQJat4v8hHHDfj78_perKsonhf?usp=drive_link

ประกาศ สพป.2

ประกาศ สพป.เลย เขต ๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของ สพป.เลย เขต ๒

ประกาศ สพป.เลย เขต ๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของ สพป.เลย เขต ๒https://drive.google.com/file/d/1rDe8SjI1zmWV4wIK1liM48gMbAnNBM9e/view?usp=sharing

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรม“No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรม“No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”https://photos.app.goo.gl/GUxPyWmJu94ECK9v9

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ

ภาพประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ภาพประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖https://photos.app.goo.gl/MzXHsouZGDyfHcUK

 

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตามแนวการจัดการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติแบบองค์รวม ( Whole Language Approach ) https://photos.app.goo.gl/shwQxCjh5Tw3ESzW6

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ

ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ O-NET สนามสอบ อ.ภูกระดึง อ.เอราวัณ

ประชุมกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ O-NET สนามสอบ อ.ภูกระดึง อ.เอราวัณhttps://photos.app.goo.gl/6Dxqg2NSJeE1juAS7

 

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ

ภาพการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ครั้งที่ 1/2567

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ครั้งที่ 1/2567https://photos.app.goo.gl/iDSHMSFWjXqWDN766