ประกาศ สพป.เลย 2 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC3,IC4 พร้อมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธี e-bidding

Read more

ประกาศ สพป.ลย.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการระดับต้น ชำนาญการพิเศษ และห้องน้ำหญิง 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศประปวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์,ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี e-bidding

Read more