ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจ้าง

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจ้าง

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ (ขนาด ๑๕๖ ที่นั่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ (ขนาด ๑๕๖ ที่นั่ง) https://drive.google.com/drive/folders/1rfGWqCMVb5OAoIaG1Au-6h-Kh09_9BCs?usp=sharing

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ สพป.2ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจ้าง

ประกาศ สพป.เลย 2 – ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 2

ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 2
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมรวมใจ ชั้น 2 สพป.เลย เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจ้าง

รูปถ่ายอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 2 ประกอบการขายทอดตลาด


รูปถ่ายอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 2 ประกอบการขายทอดตลาด 20 ธันวาคม 2565



ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจ้าง

ประกาศ สพป. เลย เขต 2 – ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ) ด้วยวิธี e-bidding