Author: admin

ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read More
ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read More
ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2 เรื่อง รับสมัคคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read More
ประกาศ สพป.2

เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียกผู้สอบแข่งขันได

Read More
ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read More
ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read More