“ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ Covid-19”

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗ ลพบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รวบรวมและจัดทำ “ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ Covid-19” เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับประชาชนและผู้สนใจ นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จึงขอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์“ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ Covid-19”   ไปยังบุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น