ข่าวกิจกรรมข่าวผู้บริหาร

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายกานนท์  แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาจัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครูในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมื่อสำนักงาน ก.ค.ศ.แจ้งผลการพิจารณาคืนอัตรา) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯและให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยพิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูขาดเกณฑ์ ก.ค.ศ. และขาดครูตามสาขาวิชาที่กำหนด เท่าจำนวนแผนรองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 อัตรา

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *