ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และบุคลากรสำนักงานเขตฯ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ นำโดย นายชัยณรงค์ คูณคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ ซึ่งได้นำบุคลากร จำนวน ๕๐ คน มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เมื่อบุคลากรพร้อมกันยังห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติทั้ง ๒ เขตแล้ว ได้มีการเชิญบุคลากรทุกคนร่วมร้องเพลงชาติไทย จากนั้น รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ นำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทรมหาราชา รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมาศึกษาดูงาน การดำเนินโครงการเขตพื้นที่การศึกษาเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งกระบวนการที่จะปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว จะต้องบูรณาการการบริหารจัดการตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยบุคลากรทั้ง ๒ เขตแต่ละกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างกันเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ตามภาระงานของเขตพื้นที่การศึกษาของตนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

สพป.เลย เขต ๒ รับการศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต ๔

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *